ITALY | UK | SWEDEN | DENMARK | SPAIN | GREECE | JAPAN | USA | HONG KONG |

United Arrows 3F Nihonseimei Akasaka Building, 8-1-19 Akasaka Minato-Ku, Tokyo

Isetan 3-14-1 Shinjuku, Shinjuku-Ku, Tokyo

Kowa Company 4-14 3 Chome- Nihonbashi-Honcho, Chuo Ku, Tokyo

Takashimaya Kiokko Bldg 9F, 3-11 Dosho-machi 3-Chome, Chuo ku., Osaka